Органограм на Генералниот Секретаријат

Во прилог можете да го погледнете органограмот на Генералниот секретаријат.

Органограм на Генералниот Секретаријат

 

Напомена: Структурата и органограмот на Генералниот секретаријат се подложни на континуирани промени, согласно работните потреби кои произлегуваат од активностите на Владата на Република Македонија.

English