Проекти

Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија

 

  • Држава примател: Северна Македонијa
  • Буџет на проектот: УСД 663 245
  • Област на подготвеност: Зајакнување на ННО, програмирање за земјата, овозможување директен пристап до климатски финансии
  • Период на имплементација: тековен - Јуни 2020 – декември 2021

Статус: Во тек на имплементација

English

Проект “Зелени градови“

 

Сподели: 

English

Поддршка од Зелениот климатски фонд за развој на капацитетите за пристап до климатски финансии

Во рамките на националните напори за постигнување ниско-јаглеродна економија и развој кој ќе биде отпорен на климатаките промени, Кабинетот на Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ) добива поддршка од ЗКФ за развој на националните капацитети за пристап до климатски финансии.

Поддршката активно ќе придонесе за надополнување на тековните процеси и напори за подготвителност преку следниве три главни области на делување:

English

Pages

Subscribe to RSS - Проекти