Прашање 20

Прашање 20: Породилното отсуство ми заврши на 20ти март. Нема кој да ми го чува детето, сопругот е исто вработен. Што со нас?

Одговор: Донесена е Уредба за продолжување на породилното отсуство, а ги опфаќа оние родители чие породилно отсуство истекува од денот на прогласување на вонредна состојба (18.03.2020) до денот на завршување на времените мерки. Ве молиме обратете се во Фондот за здравствено осигурување за да го регулирате продолжувањето, како надлежно по ова прашање.

English