Вицепремиерот Битиќи на Националниот ден на Северна Македонија на Експо Дубаи - Овој светски настан е уникатна можност да учиме едни од други и да ги искористиме поединечните предности за да растеме заедно

22 Февруари 2022 година - Дубаи, Обединети Арапски Емирати 

Во продолжение се содржани интегрални обраќања на македонски, албански и англиски јазик на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, на церемонијата со која се одбележа Националниот ден на Северна Македонија на Експо Дубаи 2020, најголемиот настан од овој тип во светот, на кој покрај нашата земја, на посебно уредени павилјони изложуваат уште 191 друга земја од целиот свет.

Церемонијата со која се одбележа Националниот ден на Северна Македонија на Експо Дубаи 2020, започна со воведно обраќање на шеикот Нахајан Мабарак ал Нахајан, којшто е министер за толеранција и соживот во Обединетите Арапски Емирати и Генерален комесар за Експо Дубаи 2020 и со воведно обраќање на вицепремиерот за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, по што следуваше културно-уметничка програма и настапи на КУД „Орце Николов“ и „Албанскиот национален ансамбл“, по што официјалната делегација на Владата на Република Северна Македонија го посети нашиот павилјон на експото, павилјонот на земјата домаќин и направи обиколка на уште неколку позначајни локации на саемот.

*****

Ваша екселенцијо Шеик Нахајан Мабарак Ал Нахајан, министер за толеранција и соживот на Обединетите Арапски Емирати и генерален комесар на Дубаи Експо,

Почитувани членови на официјалната делегација на Обединетите Арапски Емирати,

Почитувани членови на официјалната делегација на Република Северна Македонија,

Почитувани членови на организациониот тим на ЕКСПО,

Почитувани учесници, претставници на медиумите и гости,

Драги пријатели,

Денес, додека го славиме Националниот ден на Република Северна Македонија, чест ми е, но и привилегија што сум овде со вас и меѓу вас. Дозволете ми најпрво да ја изразам мојата благодарност, во име на Владата на Република Северна Македонија и во име на нашите граѓани кои во моментов не’ следат на нашиот Национален канал дома, за одличната можност, но и за вашата сесрдна поддршка за претставувањето на нашата земја.

Не е никаква новост ако кажам дека изминативе две години беа навистина голем предизвик за сите нас, со тоа сакам да ја потенцирам благодарноста и почитта кон вас и кон целиот организаторски тим на ЕКСПО и кон Обединетите Арапски Емирати што се издигнавте над ситуацијата и сепак успеавте да организирате ваков величествен настан. Ви честитам на трпението и издржливоста; ви благодарам што не се откажавте од идејата да го изградите ова исклучително важно место и да ја создадете оваа револуционерна приказна. Ова Ескспо пред се’, симболизира почит и ја прифаќа различноста преку промовирање и живеење во движење – кохезија, интеграција, соработка, инклузија и визија. Го имаме цел свет собран на едно место – ова е уникатна можност да учиме едни за други и едни од други и да ги искористиме нашите единствени предности за да растеме заедно.

Заедно во солидарност и сочувство, тоа е она што не’ водеше низ пандемијата со Ковид. Бевме заедно и се’ уште стоиме силно исправени борејќи се низ неволјите. Ова е единствениот начин на кој може повторно да си ги вратиме животите. Заедно, со емпатија, ќе продолжиме да градиме отпорност во периодот по Ковид 19.

Владата на Република Северна Македонија ги фокусира своите намери на интеграција и градење партнерства. Од март 2020 година Република Северна Македонија е официјална земја-членка на НАТО и тоа ни донесе значителна сигурност и стабилност.

Додека се движиме кон интеграцијата во Европската унија, постигнуваме значаен напредок во спроведувањето на европските стандарди во нашата земја и ги исполнуваме нашите одредници во врска со дигитализацијата, подобрувањето на регионалната соработка и партнерството, еднакви инвестициски можности, големи инфраструктурни инвестиции и подобрувања, а сето тоа додека сме посветени на исполнувањето на нашите цели од одржливиот развој со голема свест за заштитата на животната средина.

Драги пријатели,

Денес славиме. Го славиме националниот ден на мојата нација тука, на Дубаи Експо, но моето срце се радува и поради нашето пријателство и се надевам дека со Обединетите Арапски Емирати ќе имаме плодна соработка во иднина.

Ги цениме нашите пријатели и партнери и имаме многу да понудиме. Стоејќи на прагот на Европската унија, нудиме уникатна можност за пазарни пласмани, како и за силни синџири на набавка кои може да се распространат низ регионот на Западен Балкан.

Постои прозорец на можности кој се отвора за нашиот регион токму во овој период на закрепнување од Ковид 19 – тој го искористува целосниот потенцијал на работењето по моделот на „near shore“, што се покажа како неопходно во текот на пандемијата. Кога далечните, меѓународни добавувачи не успеаја да испорачаат, она што стана повидливо од кога било досега, беше можноста што лежи во регионалните синџири на вредност што креираат економска стабилност и раст. Имајќи предвид колку нашиот пазар е блиску до големиот европски пазар, нашиот потенцијал и прилика за закрепнување и растење по Ковид-19 лежи токму тука.

Драги пријатели,

Денес сум горд и благодарен за оваа прилика. Ајде да изградиме нови пријателства за кои сум сигурен дека ќе траат доживотно.

Ви благодарам за овој ден!

*****

Shkëlqesia juaj,

Të nderuar anëtarë të delegacionit zyrtar të Emirateve të Bashkuara Arabe,

Të nderuar anëtarë të delegacionit zyrtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

Të nderuar anëtarë të ekipit organizativ të EKSPO,

Të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të mediave dhe mysafirë,

Të dashur miq,

Sot, kur festojmë Ditën Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, është nder dhe privilegj i madh të jem këtu me ju dhe në mesin tuaj. Më lejoni që fillimisht t’ju falënderoj, në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të bashkëqytetarëve të mi që na shikojnë drejtpërdrejt në kanalin tonë kombëtar në shtëpi, për këtë mundësi të madhe, por edhe për mbështetjen tuaj të përzemërt për përfaqësimin e vendit tonë.

Nuk është risi kur them se dy vitet e fundit ishin një sfidë e madhe për të gjithë, por dua të theksoj falënderimet për ju dhe gjithë ekipin organizativ të EKSPO-së dhe për Emiratet e Bashkuara Arabe që dolët mbi situatën dhe arritët të organizoni një ngjarje kaq të mrekullueshme. Urime për durimin dhe qëndrueshmërinë tuaj; ju faleminderit që nuk hoqët dorë nga ideja e ndërtimit të këtij vendi të rëndësishëm dhe të krijoni këtë histori revolucionare. Para së gjithash, kjo EKSPO, simbolizon respektin dhe përqafon diversitetin duke promovuar dhe jetuar në veprim - kohezion, integrim, bashkëpunim, përfshirje dhe vizion. E gjithë botën është dhe mbledhur në një vend - është një mundësi unike për të mësuar nga njëri-tjetri dhe për njëri-tjetrin dhe për të përdorur përparësitë tona unike për t'u rritur bashkë.

Së bashku në solidaritet dhe dhembshuri, është ajo që na printe gjatë pandemisë Covid. Ishim së bashku dhe akoma qëndrojmë të fortë duke luftuar me vështirësi. Kjo është e vetmja rrugë përpara që do të na lejojë t’i kthehemi jetës. Së bashku, me ndjeshmërinë, do të vazhdojmë të ndërtojmë qëndrueshmëri në periudhën pas Covid-it.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka të gjitha synimet e saj për integrimin dhe ndërtimin e partneriteteve. Që nga marsi i vitit 2020, Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare zyrtare e NATO-s, e cila ka sjellë siguri dhe stabilitet të konsiderueshëm.

Ndërsa shkojmë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ne bëjmë përparim të rëndësishëm në zbatimin e standardeve evropiane në vendin tonë dhe i përmbushim piketat tona në drejtim të digjitalizimit, përmirësimit të bashkëpunimit dhe partneritetit rajonal, mundësi të barabarta për investime, investimeve të gjera në infrastrukturë dhe përmirësime, të gjitha për sa kohë që ne jemi të përkushtuar për të përmbushur qëllimet tona të zhvillimit të qëndrueshëm me një vetëdije të fortë për mbrojtjen e mjedisit.

Miqtë e mi të dashur,

Sot festojmë. Ne po festojmë Ditën Kombëtare të kombit tim këtu në Dubai Ekspo, por zemra ime është e lumtur edhe për shkak të miqësisë sonë dhe shpresoj për një bashkëpunim të frytshëm në të ardhmen me Emiratet e Bashkuara Arabe (dhe më shumë se kaq).

I vlerësojmë miqtë dhe partnerët tanë dhe kemi shumë për të ofruar. Duke qenë në pragun e Bashkimit Evropian, ne ofrojmë një mundësi unike për treg, si dhe zinxhirë të fortë furnizimi që mund të përhapen në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Është një dritare e mundësive që po hapet për rajonin tonë në këtë periudhë rikuperimi pas Covid-it - ajo përdor të gjithë potencialin e operacionit sipas modelit Near-shoring, që është dëshmuar të jetë një domosdoshmëri që është shfaqur gjatë pandemisë. Kur furnitorët e largët ndërkombëtarë nuk kanë arritur të dërgojnë, ajo që është bërë më e dukshme se kurrë është mundësia që gjendet në zinxhirët rajonalë të vlerës që mund të krijojnë stabilitet dhe rritje ekonomike. Duke pasur parasysh afërsinë e tregut tonë me tregun e madh evropian, potenciali dhe shansi ynë për t'u kthyer në periudhën më të mirë pas Covid-it qëndron pikërisht këtu.

Sot jam krenar dhe mirënjohës për këtë mundësi. Le të ndërtojmë miqësi të reja për të cilat jam i sigurt se do të zgjasin përgjithmonë.

Ju faleminderit për këtë ditë!

*****

Your excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, United Arab Emirates Minister of Tolerance and Coexistence and Commissioner General of Dubai Expo, 

Dear members of the official delegation of the United Arab Emirates,

Dear members of the official delegation of the Republic of North Macedonia,

Dear members of the organizing team of EXPO,

Dear participants, media representatives and guests,

Dear friends,

Today as we are celebrating the National Day of the Republic of North Macedonia, it is my great honor and privilege to be here with and among all of you. Let me share my appreciation and gratitude on the behalf of the Government of the Republic of North Macedonia and my fellow citizens watching us now directly on our National channel back home, for this tremendous opportunity but also for your heartfelt support for the representation of our country. 

It is no news when I say that this past two years have been challenging for all, but it also emphasizes the praise towards you and the entire organizing team of EXPO and to the United Arab Emirates for raising above and still managing to organize this magnificent event. I congratulate you on your patience and consistency; thank you for not giving up on the idea to build this important place where we can come as individuals and create and create a revolutionary story, globally.

This EXPO symbolizes respect for otherness and embraces diversity through promoting and living in action - cohesion, integration, collaboration, inclusion and vision. As we have the entire world unified and gathered in one place, it’s a unique opportunity to learn from and about each other and use our unique strengths to grow together.

Together in solidarity and compassion is what got us through the Covid pandemic. Together we were, and are still standing strong - fighting through adversity. This is the only way forward that will enable us to build back better. Together with empathy we will continue to build resilience in the Post Covid. 

The Government of the Republic of North Macedonia has all its intentions focused on integration and building partnerships. Since March 2020, The Republic of North Macedonia has been an official NATO member, and that has brought substantial predictability and stability. 

Аs we are moving towards integration in the European Union, we are making noticeable progress in implementing European standards within our country as we are reaching our milestones concerning digitalization, improving regional collaboration and partnership, just investment opportunities, wide infrastructure investments and improvements, all while being dedicated to meeting our sustainable development goals with much awareness towards environmental protections.

My dear friends,

Today is a celebration. We are celebrating my nations National Day here in Dubai EXPO, but my heart is additionally festive because of our friendship, and I hope fruitful future collaboration with the United Arab Emirates and not only.

We cherish our friends and partners and have so much to offer. Being on the doorstep of the European Union, we offer a unique opportunity for market placing as well as strong supply chains that can be spread through the Western Balkans Region.

There is a window of opportunity opening for our region in this post covid recovery period – and that is capitalizing on the full potential of near-shoring that has shown to be a necessity that surfaced in the face of the pandemics.  When the far reached, international suppliers have failed to deliver, what has become obvious more than ever is the opportunity that lies in regional value chains that can generate economic stability and growth. Considering the closeness of our market to the big European market, our potential and chance for building back better post Covid lies exactly here.

They say, create the opportunity and luck will come.

You have created this amazing universe, and here we all are, open and eager to create a better future, for us, for our children, for our planet. And I thank you for that.

 

 

Линк до видео од церемонијата за одбележување на Националниот ден на Република Северна Македонија на Експо Дубаи 2020 на македонски јазик

Линк до видео од церемонијата за одбележување на Националниот ден на Република Северна Македонија на Експо Дубаи 2020 на албански јазик

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: