Битиќи – Абазовиќ: Двете земји располагаат со големи природни богатства, коишто се претвораат во квалитетни производи кои можат да бидат конкурентни на регионалните, европските и светските пазари

10 март 2021


Утрово вицепремиерот Битиќи и потпретcедателот на владата на Црна Гора,  Дритан Абазовиќ, одржаа билатерална средба и заедничка прес-конференција на која што зборуваа за продлабочување на меѓусебната економска соработка преку искористување на капацитетите на двете земји. Вицепремиерот Битиќи особено се осврна на регионалната соработка за зголемување на конкурентноста на земјите од Западен Балкан. 

„Регионалната  конкурентност е клучот кој ја отвора вратата за просперитет на Западен Балкан. Регионална конкурентност наместо регионална конкуренција! Ова е нашата иднина.“ – истакна на заедничката прес – конференција Битиќи. 

Битиќи и Абазовиќ се упатија во посета на компанијата „Тиквеш“, македонски бренд со успешна домашна приказна, но и амбасадор на македонското вино и надвор од границите на Република Северна Македонија.  

Вицепремиерот Битиќи и потпретседателот на Владата на Црна Гора Абазовиќ извршија обиколка на производствените капацитети на „Тиквеш“, каде што се запознаа со историјата на самата компанија, но и со технологијата на производството. 

Во текот на посетата, Вицепремиерот Битиќи и потпретседателот на Владата на Црна Гора Абазовиќ разговараа и за потенцијални нови можности за соработка помеѓу двете земји, потенцирајќи дека и двете земји располагаат со големи природни богатства, коишто се претвораат во квалитетни производи кои можат да бидатконкурентни на регионалните, европските и светските пазари. 

 

*****
Bytyqi - Abazoviq: Të dy vendet disponojnë me burime të mëdha natyrore, të cilat shndërrohen në produkte cilësore që mund të jenë konkurruese në tregjet regjionale, evropiane dhe botërore

 
Këtë mëngjes, zëvendëskryeministri Bytyqi dhe nënkryetari i Qeverisë së Malit të Zi, Dritan Abazoviq zhvilluan një takim bilateral dhe një konferencë të përbashkët shtypi ku folën për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë ekonomik duke shfrytëzuar kapacitetet e të dy vendeve. Zëvendëskryeministri Bytyqi në veçanti theksoi bashkëpunimin regjional për të rritur konkurrentshmërinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Konkurrentshmëria regjionale është çelësi që hap derën e prosperitetit në Ballkanin Perëndimor. Konkurrentshmëri regjionale në vend të konkurrencës regjionale! Kjo është e ardhmja jonë”, tha Bytyqi në konferencën e përbashkët të shtypit.

Bytyqi dhe Abazoviq shkuan për të vizituar kompaninë “Tikvesh”, një markë maqedonase me një histori të suksesshme vendase, por gjithashtu një ambasador i verës maqedonase edhe përtej kufijve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe nënkryetari i Qeverisë së Malit të Zi, Dritan Abazoviq i bënë një xhiro kapaciteteve prodhuese  të “Tikveshit”, ku u njohën me historinë e kompanisë, por edhe me teknologjinë e prodhimit.

Gjatë vizitës, zëvendëskryeministri Bytyqi dhe nënkryetari i Qeverisë së Malit të Zi, Dritan Abazoviq biseduan edhe për mundësi të reja potenciale për bashkëpunim midis dy vendeve, duke theksuar se të dy vendet kanë burime të mëdha natyrore, të cilat shndërrohen në produkte cilësore që mund të jenë konkurruese në tregjet regjionale, evropiane dhe botërore.

 

Линк од видео со инсерти од посетата на „Тиквеш“:

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: