Прес конференција на ЗПВРМ д-р Кочо Анѓушев, МЕ Крешник Бектеши, ДТИРЗ Александар Младеновски

Ве информираме дека на 15-ти февруари 2018 година (четврток), д-р Кочо Анѓушев, заменик претседател на Владата задолжен за економски прашања, м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Александар Младеновски, директор на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони, ќе се обратат на конференција за медиуми во врска со најавената инвестиција на компанијата Саген во ТИРЗ Скопје 1, како и за промоција на Нацрт текстот на Законот за финансиска поддршка на инвестциите.

Подготвен е Нацрт текстот на Законот за финансиска поддршка на инвестиции

 

Владата на Република Македонија, во својата програма за работа 2017-2020,  како врвен приоритет го дефинира креирањето на нова економска и индустриска политика, односно поддршка на стопанството. Во таа насока, во декември 2017 година, промовиран е „Планот за економски раст“, кој е сет на мерки со кои на транспарентен начин, под исти услови и со јасно дефинирани критериуми се овозможува финаиска поддршка од страна на Владата за стимулирање на нови инвестиции, отворање на нови работни места, повисоки плати за работниците, зголемување на конкуретноста, поддршка на иновациите како и технолошкиот развој на компаниите.

English

Pages

Subscribe to Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори RSS