Вицепремиерот Битиќи се сретна со заменикот помошник државен секретар на САД Ескобар – САД ја поддржува Северна Македонија во зајакнување на регионалната економска соработка како и членството на земјата во Европската Унија

6 Декември 2021 година


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи денес се сретна со заменикот помошник државен секретар на Соединетите Американски Држави, Габриел Ескобар, кој е во работна посета на Република Северна Македонија, а беше придружуван од амбасадорката на САД, Кејт Мари Брнз.

Вицепремиерот Битиќи и заменикот помошник државен секретар Ескобар, разговараа за економската соработка помеѓу Северна Македонија и САД, пришто се реафирмираа одличните политичко-економски односи помеѓу двете земји и се заклучи дека САД останува еден од најцврстите стратешки партнери на нашата земја и силен поддржувач на евро-атлантските интеграции.

Битиќи нагласи дека членството во НАТО, донесе стабилност и сигурност на земјата, а со тоа зголемени можности за нови инвестиции и поголема конкуреност на меѓународно ниво, а посочи дека Владата е посветена на реализација на сите потребни реформи и надминување на отворени прашања, во насока на целосна интеграција во Европската Унија.

Ескобар и Битиќи разговараа и за унапредување на бизнис климата, подобрување на инфраструктурната поврзаност во земјата и со соседите, како и реализација на проекти за заштита на животната средина и за одржлив економски развој,  пришто државниот секретар Ескобар ја потенцираше поддршката на САД за сите регионални економски соработки кои носат конкурентна предност за земјите од Западен Балкан.

На средбата, вицепремиерот Битиќи ја потврди нашата посветеност за Северна Македонија да стане енергетски хаб на Балканот, преку диверзификација на изворите за енергија и поврзувајќи се со земјите од регионот, што секако е долгорочна стратегија која ќе обезбеди стабилност, одржливост и предвидливост при снабдувањето.

Вицепремиерот Битиќи и заменикот помошник државен секретар Ескобар, на состанокот ги потврдија своите ставови дека местото на Република Северна Македонија е во ЕУ и дека со поддршка на САД ќе се реализираат потребните реформи, кои се во согласност со западните-демократски принципи на управување и ќе овозможат сигурен развој на државата и подобар живот на граѓаните.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi u takua me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit të SHBA, Eskobar - SHBA-të mbështesin Maqedoninë e Veriut në forcimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal si dhe anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ka takuar sot me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Eskobar, i cili po qëndron për një vizitë pune në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kurse shoqërohej nga ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Kejt Mari Bërns.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ndihmës sekretari i shtetit Eskobar, të cilët diskutuan për bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe SHBA-ve, rikonfirmuan marrëdhëniet e shkëlqyera politike dhe ekonomike ndërmjet dy vendeve dhe konkluduan se SHBA mbeten një nga partnerët më të fortë strategjikë të vendit tonë dhe mbështetës i fortë i integrimeve euro-atlantike.

Bytyqi theksoi se anëtarësimi në NATO ka sjellë stabilitet dhe siguri në vend, duke rritur kështu mundësitë për investime të reja dhe konkurruenshmëri më të madhe në nivel ndërkombëtar, dhe theksoi se Qeveria është e përkushtuar për zbatimin e të gjitha reformave të nevojshme dhe tejkalimin e çështjeve të hapura, drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian.

Eskobar dhe Bytyqi diskutuan edhe për avancimin e klimës së biznesit, përmirësimin e lidhjeve infrastrukturore në vend dhe me fqinjët, si dhe realizimin e projekteve për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, me ç’rast sekretari i shtetit Eskobar theksoi mbështetjen e SHBA-së për mbarë bashkëpunimin ekonomik rajonal që sjell një avantazh konkurrues për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në takim, zëvendëskryeministri Bytyqi rikonfirmoi përkushtimin tonë që Maqedonia e Veriut të bëhet qendër energjetike në Ballkan, duke diversifikuar burimet e energjisë dhe duke u lidhur me vendet e rajonit, që gjithsesi është një strategji afatgjatë që do të sigurojë stabilitet, qëndrueshmëri dhe parashikueshmëri gjatë furnizimit.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Eskobar, në takim rikonfirmuan se vendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut është në BE dhe se me mbështetjen e SHBA-ve do të realizohen reformat e nevojshme, të cilat janë në përputhje me parimet demokratike perëndimore të qeverisjes dhe do mundësojnë zhvillim të sigurt të shtetit dhe jetë më të mirë të qytetarëve.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: